SICAK KONU - POLİS SANDIĞI BİLMECESİ... | Sayfa 2 | Polis Forum
 1. Forumda sizden para isteyen kişilere asla itibar etmeyiniz. Kimseye 1 tl dahi göndermeyiniz. Bu konuda site yönetimi olarak sizleri uyarıyoruz. Doğacak sonuçlardan kullanıcılar sorumludur.

SICAK KONU POLİS SANDIĞI BİLMECESİ...

ayhanpolice 8 Kasım 2016

 1. erkan

  erkan Bekçi

  13
  7
  0
  Elektronik posta vasıtasıyla tarafımıza ilettiğiniz hususlarla ilgili yapılan açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

  1-Sandık ortaklarına yapılan emeklilik yardımı, Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin “Emeklilik Yardımının Hesaplanması” başlıklı 9.maddesine göre gerçekleştirilmekte olup, ortaklık yılı süresi, ortaklığın bulunduğu yıllara göre belirlenen çarpanlar ve aidat kesintisine esas son maaş gibi değişkenler üzerinden hesaplanmaktadır.

  2-3- Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü’nün, aktüeryal rapor ve safi karın dağıtımı ile ilgili 33. Maddesi gereği, bir yıl içerisinde Sandık faaliyetlerinden elde edilen net karın % 40 ‘ı aidat toplamları oranında ortaklarının hesaplarına, %10’u ihtiyat fonuna, %50’si yatırım fonuna aktarılmaktadır. Mesleğinden emekli olarak Sandık’tan ayrılmış olan tüm ortaklarımız, emeklilik yardımı ödemeleri içerisinde, tüm üyelik süreleri boyunca yatırdıkları tüm aidatların yıllar bazında enflasyona karşı korunmuş halini aldıkları gibi, yıllar boyunca Sandık tarafından elde edilmiş karın % 100 ‘ünden de fazlasını hak etmektedir. Sandığın faaliyetlerinden, yaptığı yatırımlardan ve sahip olduğu varlıklarından elde edilen tüm gelirler Sandığın yasal kayıtlarına kaydedilmektedir. Her yıl hesaplanan kar, mevzuatta belirtilen oran üzerinden ortaklara temettü olarak aidat toplamı oranında dağıtılmaktadır.

  4- Sandığın iş ve işlemleri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı kanununun 90.maddesi ve bu yasaya uygun çıkarılan Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yürütülmektedir. Görev yapan personel de ortaklardan gelen soruları bu kapsamda yanıtlayan ve gerekli bilgiye sahip kişilerdir.

  5- Polis Bakım ve Yardım Sandığı, Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç verme Yönetmeliği’nin “Borç İsteme Şekli” başlıklı 18.maddesinde; ”Ortaklar Sandıktan borç para almak için şekli ve içeriği Yönetim Kurulu’nca belirlenecek borç senedini usulüne uygun şekilde düzenleyip, birim amirine imzalatıp mühürle tasdik ettirerek Sandığa intikal ettirirler veya Yönetim Kurulunca düzenlenecek şekil ve şartlarla elektronik başvuru yöntemiyle de borç istenebilir.” olarak belirtilmiştir. Sandığımız Ankara’da hizmet vermekte ve herhangi bir ilde şubesi bulunmamaktadır. Türkiye genelinden gelen borç taleplerinde borçlu kişinin teyidi yalnızca daire amirinin onayı ile yapılabilmektedir.

  6- Her Olağan Genel Kurul döneminde bütün bağlı ortakların kar ve zarar durum bilgileri, ilgili Olağan Genel Kurulun Faaliyet Raporunda yer almaktadır. Ortaklarımız, PBYS’nin en son Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporuna Polis Bakım Yardım Sandığı web sayfasından erişebilirler. Ayrıca, Polis Bakım ve Yardım Sandığı web sayfasında “Duyurular” bolümde Sandığın ve iştiraklerinin kar ve zarar bilgileri yayınlamaktadır.

  7- Yönetim Kurulu ücretleri Genel Kurul ile belirlenmektedir. Sandık personeli maaşları ise memur-uzman yardımcısı- uzman-müdür ünvanları için 2.280TL-4.480TL aralığında olup, polis memuru maaşlarının altındadır.

  8- Sandığın faaliyetlerinden, yaptığı yatırımlardan ve sahip olduğu varlıklarından elde edilen kar, mevzuatta belirtilen oran üzerinden ortaklara temettü olarak aidat toplamı oranında dağıtılmaktadır.

  Bilgilerinizi rica ederiz.

  Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  Ortaklık Operasyonları Müdürlüğü
   
 2. erkan

  erkan Bekçi

  13
  7
  0
  polsan uyelerı ve uye olmayan arkadaslar sosyal medyada polsanın cok kotu oldugunu ve polsan uyelerini somurdugunu ap acık paylasılıyor ve polsanda 650 trılyon paranın buhar oldugu .. hiç bir yatırım yapamadıgı ..paramızı hiç bir yerde hiç bir sekilde degerlendırme yetenegı bulunmayan kişilere teslim edildiği zor gunumuzde .bize sırtını donen bir cok uyesini magdur edecek sekilde karar alan bir yardım sandıgı olarak degil polis memurlarını soyan ve magdur eden bir sandık olarak lan se ediliyorsunuz ve hiç bir sekilde hiç bir yeni yatırım ve polsanı ilerıye goturecek projelere imza atmıyorsunuz ......aylık ..50 trılyon nakıt vesıcak para girilşi oldugu halde sadeec bu paranın buhar olmasını goz yumuyorsunuz yazık emege ve paralara bu sekilde paylasımlar varken hiç kimse polsan uye olurmu .. bu paylasımlara karsı polsan ana sayfada ne acıklamnız var .....sadeec maasınızı alın ve polisleri dusunmeyın ve polisleri magdur etmeyı devam edin
   
 3. Cengiz16

  Cengiz16 Komiser Yardımcısı

  185
  60
  0
  O aldığı maaşlar ve çalınan paraların ve günahsızların bu kadar mağdur edenlerin. ........
   
 4. Kocakurt25

  Kocakurt25 Bekçi

  11
  11
  0
  Hep burdan anlatıp duruyoz halen emekli bunaklardan medet umuyoruz bir akıl bulamiyoruz
   
  Son düzenleme: 18 Kasım 2016
 5. batu1283

  batu1283 1.Sınıf Emniyet Müdürü

  1.719
  1.082
  0
  10.11.2016 tarihli mail’inizde talep etmiş olduğunuz bilgiler aşağıda tarafınıza sunulmaktadır.


  Sandık faaliyet raporu, Bilançosu ve Gelir Tablosu halka açıktır ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu kapsamda faaliyet raporunda belirtilen kalemler dışında ödeme yapılmamıştır.


  Polis Bakım ve Yardım Sandığı’ ndan verilen kredi işlemlerinde kullanılan faiz oranları; aktif büyüklüğüne göre ilk 10 bankanın maliyetli faiz oranlarının ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Polis Bakım ve Yardım Sandığı’ ndan yapılan borçlanmalarda, damga vergisi dışında herhangi bir masraf ve kesinti yapılmamaktadır. Aidat Karşılığı ve Olağanüstü hallerde borç faizinin de, bankaların ihtiyaç kredisine uyguladıkları en düşük reel faiz oranının %30 altında olarak uygulanması şeklinde belirlenir.Bu nedenle, her aşamada Sandığın verdiği borçlar, banka kredilerinden avantajlıdır.


  3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 90. Maddesine istinaden, bünyesinde risk bulunan güvenlik hizmetini yürüten emniyet mensuplarının sosyal güvencelerine katkıda bulunacak yardım ve hizmetleri yürütmek amacıyla tüzel kişiliği haiz bir sosyal güvenlik kurumu olarak kurulan, kuruluşu, gelirleri ve faaliyetleri Bakanlar Kurulunca çıkarılan Tüzük ve yine Emniyet Genel Müdürünün onayı ile yürürlüğe giren Yönetmeliklerle düzenlenen Sandığın kuruluş ve faaliyet amacının üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak olduğu, üyelerine vermiş olduğu kredilerden elde edilen faizin de sandık kaynaklarının devamlılığının sağlanması amacıyla alındığı nazara alındığında, söz konusu faizin ikrazatçılıktan elde edilen faiz geliri olarak değerlendirilmesi ve faaliyetin kar amacıyla yapıldığının kabul edilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda ticari iş niteliğinde olmayan Sandığımız faaliyetlerinde kanun, tüzük ve nizamlara aykırılık bulunmadığı açıktır.


  Her Olağan Genel Kurulun döneminde bütün bağlı ortakların kar ve zarar durum bilgileri ile ilgili Olağan Genel Kurulunun Faaliyet Raporunda yer almaktadır. Ortaklarımız, PBYS’nin en son Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporuna Polis Bakım Yardım Sandığı web sayfasından erişebilirler.


  Ayrıca, Polis Bakım ve Yardım Sandığı web sayfasında “Duyurular” bolümde sandığın ve iştiralarının kar ve zarar bilgileri yayınlamaktadır. Örnek olarak, “Ortaklarımızı bilgilendirme notu” (Ağustos 2016) Yeni Yönetim Kurulu tarafından eski faaliyet dönemleri için, Anayasal Suçlar Savcılığı’na suç duyurusu yapılmıştır.2014 yılı sonunda yapılan Olağan Genel Kurulda da haklarında suç duyurusu yapılan ve soruşturmaları devam eden eski yönetim kurulu üyeleri ibra edilmemişlerdir. Bu soruşturmalar halen devam etmektedir.


  Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan herhangi bir gayrimenkul alımı olmamıştır.


  Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü gereğince; Sandığın bir yıl içerisinde faaliyetlerinden elde edilecek net kârın %10’u ihtiyat fonuna, %50’si yatırım fonuna, %40’ı da aidat toplamı oranında orakların hesaplarına eklenmektir. Sandığın faaliyetlerinden ve sahip olduğu varlıklarından elde edilen tüm gelirler Sandığın yasal kayıtlarına kaydedilmektedir. Her yıl hesaplanan karın mevzuatta belirtilen kısmı (yürürlükteki mevzuata göre %40) ortaklara temettü (kâr payı) olarak aidat toplamı oranında dağıtılmaktadır. Dolayısıyla, ortaklarımızın hesabına işlenen ve emeklilik yardımı kapsamında ödenen temettüler içerisinde varlıkların ve yatırımların getirileri de mevcuttur.


  2014 yılında belirtilen seyahat giderleri polis okullarına yapılan, sandığı tanıtım ve sandığa yeni ortak kazandırma amaçlı, iştirakler ile ilgili denetim ve yönetim amaçlı Yönetim Kurulu ve görevlendirilen kişilerce yapılan şehir dışı seyahatler ve kredi borçlarını zamanında ödemeyip icraya verilen ortakların icra takipleri için Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan şehir içi dolmuş otobüs vs. masraflardan oluşmaktadır.  Sandık çalıştırdığı personeline öğle yemeği imkânı sunmaktadır. Öğle yemekleri T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilmektedir. T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü personeline sağlanan öğle yemeği hizmetinin aynısı Sandık personeline de sağlanmakta olup, karşılığı olan meblağ Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ödenmektedir. Çay ocağı giderleri ise sandık personeline, yönetim kuruluna ve sandığa gelen ortaklara sunulan ikramlar dan oluşmaktadır. Yapılan harcamanın tutarı sandık aktif büyüklüğünün yüz binde 2,44 yani %0,00002446 sıdır ve sandık ortaklarının aidatları ile karşılanmamaktadır. Polsan’da 50 kişi çalışmaktadır. Polsan’daki Memur ismi ile kastedilen 657 sayılı yasaya tabi Memur kapsamında değildir. Çalışanların tamamı 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “İşçi” statüsünde olup, SGK kanuna tabi olarak çalışmaktadır. Çalışanlara yıllık 12 maaş dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.


  Sandık tarafından son 5 yılda elden edilen (2016 hariç) gelir ve toplanan aidatlardan E.G.M çalışırken yardım olarak Gazi, vazife malulü ve ölüm yardımı olarak dağıtılan miktarın yüzdesi ile yıllık dağıtılan yardım ile yönetim giderleri arasındaki oran aşağıda verilmiştir.


  2012 yılında ödenen sosyal yardımlar yıllık gelirin %23’ü, yıllık giderin ise 2,3 katıdır.

  2013 yılında ödenen sosyal yardımlar yıllık gelirin %25’i, yıllık giderin ise 2,7 katıdır.

  2014 yılında ödenen sosyal yardımlar yıllık gelirin %46,50’si, yıllık giderin ise 4,5 katıdır.

  2015 yılında ödenen sosyal yardımlar yıllık gelirin %75,30’u, yıllık giderin ise 2,7 katıdır.


  Sandığa ait; 1 adet 8 kişilik minibüs (Toplantılar ve okullara eğitimlere gidilirken kullanılıyor.) 1 adet kamyonet (Sandığa ait yük ve malzeme taşımak için kullanılıyor.) 4 adet binek oto ( Mahkemelere, diğer kurumlara evrak götürüp-getirmelerde, Sandık Genel Kurullarında Ankara dışından gelen üyelerimizin otogarlardan ve hava alanından alınıp toplantı mahalline intikallerinde kullanılmaktadır. Hiçbir aracımız kişiye özel hizmet tahsis edilmemiştir.


  Sandığımızın lojman veya sosyal tesis olarak kullandığı gayrimenkul bulunmamaktadır.


  Sandığın kiraya verilen (11 ad.) Gayrimenkulü olup, kira sözleşmelerinde günümüz emsal kiraları esas alınmaktadır.


  Önceki dönem tüm işlemleri İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince denetlenmiştir. Yapılan bu denetleme sonunca, adli ve idari soruşturmalar düzenlenmiş ve ilgili makamlara iletilmiştir.


  Bilgi edinilmesini rica ederiz.


  Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  Ortaklık Operasyonları Müdürlüğü
   
 6. batu1283

  batu1283 1.Sınıf Emniyet Müdürü

  1.719
  1.082
  0
  Sandığın verdiği cevap bu Bir önceki faaliyetlerinde denetleme sonucu hakkında işlem yapılan hususlar hakkında herhangi bilgi yok.%10 ihtiyat fonuna ,%50 yatırım fonuna aktarılan kısımın üyelik hitamından sonra veya emekli olduktan sonra personele çıkarken ödenip ödenmediği hakkında bilgi yok.Bu konu benim için önemli çünkü eğer ödeme yapılmıyorsu kalan ve ödenmeyen %60 lık kısım ile yapılan yatırımlarda hukuki hakkımın olması gerekir ki şahsen şu an 3000 temettü olarak benim hesapta gösteriliyorsa benden aktarılan kısım 4500 TL gibi bir tutar
   
 7. batu1283

  batu1283 1.Sınıf Emniyet Müdürü

  1.719
  1.082
  0
  Çay ocağı giderleri ise sandık personeline, yönetim kuruluna ve sandığa gelen ortaklara sunulan ikramlar dan oluşmaktadır. Yapılan harcamanın tutarı sandık aktif büyüklüğünün yüz binde 2,44 yani %0,00002446 sıdır ve sandık ortaklarının aidatları ile karşılanmamaktadır. İşte böyle cümleler kuruyorlar ya kendimi salak yerine konmuş hissediyorum.
  Şimdi oraya harcamalar şu kadardır diye TL olarak yazsan olmazmıydı.Olurdu ama muhtemelen bu harcama 50 kişilik kadroda kişi başına tutar fazla olduğu için bu şekilde yazmışlar ayrıca bir harcama kalemi olarak bunu gider gösterilmiş ki yüzdelik oran olarak hesaplayıp sunabiliyorsunuz.Neden giderlerin yüzde şu kadarı demek yerine aktif büyüklüğünün yüzdelik oranını veriyorsun devede kulak misaline getirilmek isteniyor sanırım.Üyelerden aidatları ile karşılanmadığını yazmışsın güzel peki nereden karşılıyorsun ben onu sormuştum.Görevli kendi cebinden karşılıyor diyebilirsin,İhtiyat fonundan karşılanıyor diyebilirsin veya açıkca bu kalemin harcamaları buradan şu miktar ödeniyor diyebilirsin .
   
 8. batu1283

  batu1283 1.Sınıf Emniyet Müdürü

  1.719
  1.082
  0
  Sandık tarafından son 5 yılda elden edilen (2016 hariç) gelir ve toplanan aidatlardan E.G.M çalışırken yardım olarak Gazi, vazife malulü ve ölüm yardımı olarak dağıtılan miktarın yüzdesi ile yıllık dağıtılan yardım ile yönetim giderleri arasındaki oran aşağıda verilmiştir.


  2012 yılında ödenen sosyal yardımlar yıllık gelirin %23’ü, yıllık giderin ise 2,3 katıdır.

  2013 yılında ödenen sosyal yardımlar yıllık gelirin %25’i, yıllık giderin ise 2,7 katıdır.

  2014 yılında ödenen sosyal yardımlar yıllık gelirin %46,50’si, yıllık giderin ise 4,5 katıdır.

  2015 yılında ödenen sosyal yardımlar yıllık gelirin %75,30’u, yıllık giderin ise 2,7 katıdır.
  rakamları verilmiş .Bu % rakamlara bakarak bile yapılan yardımların 2014 yılı haricinde gider kaleminde aynı olduğunu fakat gelir kalemindeki yansımanın en son üç katından daha fazla olduğu görülüyor ki bu da diğer hiç bir kaleme bakmaksızın Sandığın bu yıllarda düzenli geliri olmasına rağmen iştiraklerin zarar ettiği iyi değerlendirilmediği açık olarak kendilerince itirafından başka hiçbir şey değildir
   
 9. batu1283

  batu1283 1.Sınıf Emniyet Müdürü

  1.719
  1.082
  0
  Polis Bakım ve Yardım Sandığı; 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 7410 sayılı yasa ile değişik 90. maddesi gereğince tesis edilmiş, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.


  Sandığımızca ortaklara emeklilik, ölüm, maluliyet yardımları gibi sosyal yardımların yanı sıra düşük faizli ve taksitli borç verilmektedir. Aidat ödemelerinin yanı sıra borç taksitleri de Sandık mevzuatı uyarınca her ay ortakların maaşlarından kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.


  Danıştay onayından geçerek Bakanlar Kurulu’nun 98/11402 sayılı kararı ile 04.08.1998 tarih ve 23423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü’nün “Ödeme” başlıklı 19.maddesi “Ortaklık aidatları ile kredi geri ödemeleri ve faizleri, ortakların mutemetliklerince maaş veya ücret bordroları üzerinden her ay kesilerek iki gün içinde Sandık hesabına yatırılmak suretiyle tahsil olunur ve makbuzları Sandığa gönderilir, bu kesintileri tahakkuk ettirmeyen, kesmeyen ve süresi içinde Sandık hesabına yatırmayan mutemetlerden bu aidatlar aylık yüzde on gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur” hükmündedir. Görüleceği üzere, Sandığımız kesintileri Emniyet Genel Müdürlüğü mevzuatının bir parçası olan kuruluş kanunundan ve tüzüğünden kaynaklanmaktadır.  Ortaklarımızın maaşlarından Sandığımızca yapılan kesintiler, İcra ve İflas Kanunu gereğince yapılan icra kesintisi değildir. Sandığımız mevzuatınca ve ortaklarımızın talebi üzerine Sandığımızdan kullanmış oldukları borçlanmalarına ait, yine ortaklarımızın muvafakatı gereği kesilen taksit ödemeleridir.  Polis Bakım ve Yardım Sandığı kesintilerinin mutemetliklerce her ay ücret bordroları üzerinden yapılacağı ve Sandık hesabına yatırılacağı Emniyet Genel Müdürlüğü mevzuatında düzenlendiğinden, Sandığımız kesintileri resmi kesinti niteliğindedir ve Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi kanalıyla kesilmektedir.


  Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin Ortakların Hak ve Yükümlülükleri başlıklı 4’ncü Maddesinin C- bendinde ise, aylık aidatlarının ve borçlarının maaş veya ücretlerinden zamanında tam olarak kesilmesini sağlamakla ve kesilmediği takdirde ödemekle yükümlüdürler” hükmünde olup ortaklarımız Sandıktan borç alırken her seferinde düzenlemiş oldukları Borç Senetlerinde de almış oldukları borcun taksitlerinin maaşlarından kesilmesine muvafakat etmektedirler.


  Sandığa ortak olurken imzaladığı “Ortaklık Giriş Taahhütnamesi” nde “Polis Bakım ve Yardım Sandığı mevzuatını okuduğunu, Sandık mevzuat ve Yönetim Kurulu kararları ile değişikliklerine uyacağını, aidatı ve borçları maaşından kesilmediği takdirde haricen ödeyeceğini” kabul ve taahhüt etmiştir.  Ortaklarımızın aidat ve borç taksitlerinin; meslekten ihraç olmaları, ücretsiz izinli olmaları, açıkta olmaları, maaşlarında haciz olması v.s. herhangi bir nedenle taahhüt ettikleri miktarda maaşlarından kesilememesi ve kendileri tarafından da Sandık hesaplarına düzenli yatırılmaması durumunda, kesilemeyen miktarlara ait tutarlar birikerek bir sonraki aya devretmekte ve ortaklarımızın maaşlarına bu şekilde gönderilmektedir. Sandığımızın kesintilere ilişkin bilgisayar programı da belirtilen şekilde çalışmaktadır.


  Sandığımız kayıtlarının incelenmesinden;

  Sandığımıza yapılan aylık kesinti tutarlarınızın 15.09.2015 tarihine kadar düzenli olduğu, Eylül 2015 ile Şubat 2016 aylarında maaşınızdan herhangi bir kesinti yapılmamış, Mart 2016 ile Kasım 2016 tarihlerinde ise maaşınızdan eksik kesinti yapıldığı tespit edilmiştir.


  Tüzük ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda maaşınıza kesinti gönderilmiştir. Maaş ödemelerinizden kesintileriz eksik tahsil etmesi sebebiyle ve defaten vadesi dolmuş borçlarınızı ödemediğinizden devir borcu olarak bir sonraki aya yansımaktadır. Maaşınızdan kesilen ödemelerin vadesi dolan borçlarına ait olması sebebiyle tarafına iade edilmesi mümkün olmamıştır.


  Bilgilerinize sunarız.
   
 10. batu1283

  batu1283 1.Sınıf Emniyet Müdürü

  1.719
  1.082
  0
  Sandığın bir başka dilekçeye vermiş olduğum cevabı da bu .Kendi cevaplarında belirttiği gibi 'Ortaklarımızın maaşlarından Sandığımızca yapılan kesintiler, İcra ve İflas Kanunu gereğince yapılan icra kesintisi değildir. Sandığımız mevzuatınca ve ortaklarımızın talebi üzerine Sandığımızdan kullanmış oldukları borçlanmalarına ait, yine ortaklarımızın muvafakatı gereği kesilen taksit ödemeleridir.' Sandığa yapılan ödemeler İcra iflas kanuna tabi değilmiş.Peki bu kanuna tabi değilse ihtilaf durumunda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri borç senedinde yetkili kılınıyor? Anlamadım
   
 11. batu1283

  batu1283 1.Sınıf Emniyet Müdürü

  1.719
  1.082
  0
  Sandığa ortak olurken imzaladığı “Ortaklık Giriş Taahhütnamesi” nde “Polis Bakım ve Yardım Sandığı mevzuatını okuduğunu, Sandık mevzuat ve Yönetim Kurulu kararları ile değişikliklerine uyacağını, aidatı ve borçları maaşından kesilmediği takdirde haricen ödeyeceğini” kabul ve taahhüt etmiştir. ben böyle bir tahahüt imzalamadım.Haricen ödemede yapmadım faraza ki imzamış olayım.Haricen ödeme yapmadım,sonra maaş almaya başladığımda haricen ödeme yapıp yapmıyacağım bana sorulmadı ,sorulsaydıda yapmayacağımı beyan edecektim bu alacağı tahsil için yasal süreç kendi borç senetlerinde Ankara İcra Daireleri gösteriliyor.İcrayada vermemişsin.Kesintiler İcra iflas kanununa tabi değilse nasıl icra dairelerine yetkilendirebiliyorsun bunu da anlamadım. Birde aidat sorunu vardı onu özellikle belirtmiştim onla ilgili hiç bir şey yazmamışlar tekrar mail attım.
   
 12. batu1283

  batu1283 1.Sınıf Emniyet Müdürü

  1.719
  1.082
  0
  Bunları biriktiriyorum bir zaman Ankaradan benim gibi mağdur olan arkadaşlar ve iyi bir avukat bulursam yasal olarak başvuracam.Birlik olursak keyfiliğin önüne geçebiliriz sanırım.
   
 13. batu1283

  batu1283 1.Sınıf Emniyet Müdürü

  1.719
  1.082
  0
  Polsan ile Traji komik yazışma ;
  Eylül 2015 - Şubat 2016 arasında ücretsiz izine ayrıldığımdan üyelik aidatını yatırmadım.Sandığınızca bu ayları dondurulma olarak kabul edilmiş fakat hiç bir muvafakat vermeme rağmen aidatlar yasal faizi olarak adlettiğiniz ,alınması için muvafakat ve yazılı beyanım olmamasından dolayı kendisi dahil yasal olmayan kesintiye faiz uygulayarak tarafımdan kesilmiştir.Belirtilen sürede kesilen aidat tutarları ile alınan faizlerinin tarafıma iade edilmesi ,belirtilen sürenin üyelik süremden düşülmesi temettü hesaplanmasınında bu süreler hesaba katılmaksızın hesaplanarak ödenmesini rica ederim.

  VERİLEN CEVAP :
  Ücretsiz izine gidiş ve ücretsiz izin dönüşü göreve başlama yazılarınız ile birlikte ücretsiz izin sürenize ait aidatlarınızı ödemek istemediğinize dair dilekçe yazarak başvuru yapmanızı rica ederiz.

  CEVABE İSTİNADEN :
  Ben artık sizi gerçekten anlamıyorum.Ben o süre zarfında zaten ödemedim.Ücretsiz izin süresinde o döneme ait ödemem yok.Sizin o döneme ait aidatlarımı faizle beraber kesdiğiniz tutar var.Bu tutarın kesilmesi için muvafakat vermediğimden kestiğiniz tutarın yasal olmadığını geri iade edilmesini talep ediyorum.Bir yanlışlık yaptığınız söylüyorum.Siz zaten faizi ile kestiğiniz aidatları ödemek istemediğime dair dilekçe istiyorsunuz.
  CEVABE İSTİNADENE VERİLEN CEVAP :
  Yapılan inceleme neticesinde ücretsiz izine ayrıldığınız ve göreve başladığınız ile ilgili gerekli evrakları vede ücretsiz süresince ödenmeyen aidatlarınızı ödemek istediğiniz veya ödemek istemediğiniz ile ilgili dilekçe göndermediğiniz tespit edilmiştir.
  CEVABE İSTİNADEN VERİLEN CEVABE İSTİNADEN :
  Ortaklıktan ayrılanların yeniden ortaklığa girmek istemeleri halinde önceki ortaklık süreleri dikkate alınmaz. Ortaklıkları dondurulanların kurumlarından tekrar maaş almaya başladıkları tarihten itibaren maaşlarından aidat kesintisi yapılmaya başlanır.Bu ortakların kurumundan tekrar maaş almaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Sandığa yazılı olarak müracaat etmeleri ve ortaklığının dondurulduğu süreye ilişkin aidatlarını faizleriyle birlikte toptan veya taksitle ödemeleri halinde ortaklıkları kesintisiz olarak ihya edilir. Taksitle ödeme halinde, ayrıca taksit süresine ilişkin faiz, ödenecek miktara eklenir. Faiz oranı, yasal gecikme faizinden az olmamak üzere, Sandık aidatlarının yıllık kar payı oranına kıyasla her mali yılın başında Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu ortakların yazılı talepleri olmadığı sürece aidat ödemesi yapılmayan süreler ortaklıktan sayılmaz ve ortaklık süresine bağlı hak ve alacaklarının hesabında dikkate alınmaz.
  POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ 19.MADDESİNİN 2.parağrafında belirtmiş. ''
  Bu ortakların yazılı talepleri olmadığı sürece aidat ödemesi yapılmayan süreler ortaklıktan sayılmaz ve ortaklık süresine bağlı hak ve alacaklarının hesabında dikkate alınmaz. . Eylül 2015 ile Mart 2016 aylarını siz sonra dikkate alarak kesmişsiniz onu iade etmenizi talep ediyorum.Parağrafta belirtildiği gibi bir talebim yok cevabınızda yazdığınız gibi 'Yapılan inceleme neticesinde ücretsiz izine ayrıldığınız ve göreve başladığınız ile ilgili gerekli evrakları vede ücretsiz süresince ödenmeyen aidatlarınızı ödemek istediğiniz veya ödemek istemediğiniz ile ilgili dilekçe göndermediğiniz tespit edilmiştir. '' Tüzüğün hiç bir yerinde benim dilekçe ile müracaatım gerektiği yazılmadığı gibi ben benden faizi ile kesilen ve bu konuda önceden kesilmeyen aidat ve faizlerini talep ediyorum .Siz matbu olarak benimle alakası olmayan tüzüğün ilgisiz maddelerini gönderiyorsunuz.Kesilmesini isteyen dilekçe yazma hakkım var tüzük bunu belirtmiş benim dilekçem yokken kesmişsiniz yapmış olduğunuz işlem usulsüz ve yanlış diyorum bana cevaben dilekçe gönderin diyorsunuz.
  İlgili tüzük maddesi doğrultusunda tarafımdan muvafakati verilmeyen aidat tutarını ve bu tutara yansıtılan faizi ile birlikte İVEDİ şekilde ödenmesini talep ediyorum
  VERİLEN CEVAP :
  Sandığın iş ve işlemleri Tüzük, Yönetmelik ve Yönergelere göre yapılmakta olup işlem türüne göre istenilecek evraklar değişiklik göstermektedir.
  (Bir başka ifade ile Tüzükte gönderilmesi gereken evraklar yer almamaktadır.)
  VERİLEN CEVABA VERİLEN CEVAP :
  Sayenizde Tüzük ,Yönetmelik,Yönergelerinizi ezberledik.öyle bir evrak yok diyorum yok yok olması ihtimali YOKKKKK göndermedim diyorum yaptığınız kesinti USULSÜZ DİYORUM.Benim vermek zorunda olduğum veya sizin isteyeceğiniz belgeler arasında da yok diyorum .Bana dalga geçer gibi cevap veriyorsunuz.Tüzüğe görede yönetmeliğe görede ,Yönergeye görede o dönemin aidatını kesemezsiniz.Siz de kesinti yapabilmeniz için veyaöyle bir evrakı bulmanız için benim öyle bir dilekçe verirsem olabileceğini göndermediğim içinde olmasının mümkün olmadığını yapılan Kesintinin olmayan evrak veya dilekçe üzerinden yapıldığını bunun da usulsüz olduğunu söylüyorum.USULSÜZ YAPILAN İŞLEMDEN GERİ DÖNÜLEREK KESİLEN TUTARI VE AİDATLARI HESABIMA YATIRILMASINI TALEP EDİYORUM.
  Not: Buradan yaptığımız bütün yazışmaları Emniyet Genel Müdürlüğüne Şikayet konusu olarak bildireceğim

  ŞİMDİLİK BU KADAR :)
   
 14. Emirdağlı

  Emirdağlı Polis Memuru

  50
  29
  0
  Bankalara yapılan fazla faiz geri ödemesi gibi itiraz hakkı olup olmadığı hakkında bilgisi olan varmı.?
   
 15. Cengiz16

  Cengiz16 Komiser Yardımcısı

  185
  60
  0
  Bırakın fazla faiz ödemesini ben kredi taksitlerimi vadesi gelmeden yani zamanından önce ödememe rağmen herhangi bir iade bile olmadığını bugün söylediler. Bu kadarıda olmaz artık. Dünyada örneğin yok kolsan.


  Sent from my iPhone using Polis Forum
   
  batu1283 ve donpetro55 bunu beğendi.
 16. Emirdağlı

  Emirdağlı Polis Memuru

  50
  29
  0
  Öyle bir hak kazanabilsek herkes birikmişinin en az yarısı kadar para geri alır. Bir de pul parası nedir. Her kredi yenilemede 550-600 lira pul parası kesiyorlar. Alınan yüksek faiz de cabası.
   
  batu1283 bunu beğendi.
 17. Aydin 41

  Aydin 41 Komiser Yardımcısı

  124
  84
  0
  Ey Polsan kredileri açmayı ne zaman dusuneceksiniz çünkü tek para kazanma yolunuz krediler
   
 18. Kocakurt25

  Kocakurt25 Bekçi

  11
  11
  0
  Hala daha bimerin ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlar var bimer ney biliyor musun bimer bir hastahaneye gittiğinde nerye başvuracağını bilmediğinden senin soru sordugun girişteki müracaatta çalışan yol gösterici hala yok bimr yok bilmem ne bunun tek çözümü iyi bir avukat bulup şikayette bulunmak resmi olarak yalvarmaya sitemle hakaretle sadece zaman kaybederiz
   
  batu1283 bunu beğendi.
 19. darknesshours

  darknesshours Yeni Üye

  5
  7
  0
  polsana üye olmadım olmam da hatta ve hatta kapısından bile geçmem! ben maaşımı birileri birilerine peşkeş çeksin veya oğlunu kızını akrabasını 3-4 bin tl maaş alsın diye kazanmıyorum. polsan hakkındaki görüşlerim böyledir ve bu değişmeyecektir.
   
  furkanahmet ve batu1283 bunu beğendi.
 20. Aydin 41

  Aydin 41 Komiser Yardımcısı

  124
  84
  0
  165 milyon TL fetoculara kaptırmışlar tabi bu bize açıklanan iddia tazmini varmı yok sorumlusu varmı yok sen kimin sandigisin ortaklara gelince kredi yok sözde bizi koruyorlarmis siz bizi değil biryerlerinizi koruyun bu ara o da gitmesin