Ana Sayfa / BEKÇİ / Çarşı ve Mahalle Bekçisi Nedir?
bekcilik-nedir

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Nedir?

Bekçilik kelimesinin tanımına bakacak olursak ilk olarak bir şeyi ya da bir yeri bekleyip korumakla görevli kimseye verilen isim olarak karşımıza çıkacaktır. Bekçilik kavramı çok uzun yıllardır ülkemizde uygulanan bir sistem olarak aslında karşımıza çıkıyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği ilk olarak 1960 lı yıllarda ortaya çıkmıştır resmi olarak ve kanunu 1966 yılında yayınlanmıştır.

Geçmişte mahalle ve sokak aralarında sıkça görünen bekçi amcalar yaklaşık 2 yıldır aktif olarak tekrar sokaklarda görev almaya başladılar. Yeniden ortaya çıkan çarşı ve mahalle bekçilerinin tekrar alınmasından halkımız oldukça mutlu olduklarını dile getirmektedirler.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Nedir?
Çarşı ve mahalle bekçisi genel zabıtaya yani polis ve jandarmaya yardımcı olarak görev yapan silahlı bir kuruluştur. Çarşı ve mahalle bekçileri görev yaptıkları yerin en büyük mülki idare amirine bağlı olarak görev yapmaktadırlar. Mülki amire aynı emniyet teşkilatı gibi bağlıdır. Bağlılığın dışında çarşı ve mahalle bekçileri illerde il emniyet müdürlüklerine ilçelerde ise ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmaktadırlar.

Çarşı ve mahalle bekçileri görev sürelerine göre yönetmeliğine göre yapılacak sınavlarla polislik kadrolarına geçebilmektedirler. Şuandaki çarşı ve mahalle bekçilerinin bir çok hakkı da zaten polislerle eşit seviyededir. Çarşı ve mahalle bekçiliği görev yerleri olarak sabittir görev yerleri yani tayin durumları söz konusu değildir şuanda.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ne İş Yapar?
Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev tanımları kendi yönetmeliklerinde tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre çarşı ve mahalle bekçileri ne iş yapar bunlara aşağıda değineceğiz.

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmayan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,
2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,
3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :
1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,

b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,
c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,
d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,
e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,
f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,
g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,
h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri, En kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek,

2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,
3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri :
1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,
2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek, (1)
3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,
4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,
5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,
6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,
7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,
8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek, Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.

Bu görevlerin 1966 yılında yayınlanan yönetmelikten kaldığını da tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir