Ana Sayfa / PMYO / PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) Nedir?
pmyo-ne

PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) Nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarihinde belki de en uzun süre eğitim veren kurumdur polis meslek yüksek okulu. Polis meslek yüksek okulu kısaltması PMYO olan ve polis memuru yetiştiren kuruma verilen isimdir.

Polis Meslek Yüksek Okulu Nedir?
Emniyet Genel Müdürlüğünün polis memuru ihtiyacını karşılayan ve 2 yıl eğitim veren kuruma polis meslek yüksek okulu adı verilmektedir. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Polis meslek yüksek okulu polis akademisi başkanlığına bağlı olarak polis adayı yetiştirmektedir. Polis meslek yüksek okulu polis akademisine bağlı olarak polis akademisinin belirlediği prosedürde polis adayı yetiştirmekle görevli bir eğitim merkezidir.

Polis meslek yüksek okullarının şartlarına kısaca değinecek olursak ilk şart lise mezunu veya lise son sınıfta mezun olabilecek durumda olmaktır. Buradan anlaşılacak olan tam olarak şudur polis meslek yüksek okulu sınavlarına girmek isteyen polis adayları lise 4. sınıfta okuyorlar ise okuldan mezun olmaları şarttır. Örneğin lise 4. sınıfı bitiremeyen sınıfta kalan adaylar polis meslek yüksek okulu sınavlarına giremezler.

Lise mezunu şartını taşıyan adaylarda aranacak bir sonraki şart ise yaş durumudur. Polis meslek yüksek okulu sınavlarına girmek isteyen adayların 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.Bu yaş şartı kesindir ve esnetilemez. Yaş şartının esnetilmesi durumu polis akademisi yönetmeliğinde değişiklikle mümkündür.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz 2 şartın yanı sıra en önemli şartlardan bir tanesi öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılacak olan temel yeterlilik sınavında polis akademisinin belirlemiş olduğu taban puan ve taban puan üzerinde puan almış olmaktır. Polis meslek yüksek okulu sınavlarına başvuru da ana esas ilk olarak taban puan ile başlamaktadır. Puanı düşük olan adaylar tüm şartları taşısalar dahi sınava giremezler.

Polis Meslek Yüksek Okullarının Amacı Nedir?

Polis Meslek Yüksek Okulların amacı öğrencileri;

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı,

Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı,

Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan,

Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,

Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,

Polis olmanın şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyan,

Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri, T.C. Anayasasında belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,

Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,

Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan inanç ve şuur ile meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren,

Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir.

Polis meslek yüksek okulu ile ilgili olarak detaylara ilerleyen yazılarımızda tek tek değineceğiz.

İlginizi Çekebilir!

2019-pmyo-yas

2019 PMYO Yaş Şartı Kaçtır?

Polis meslek yüksek okullarına alımların sürdüğü günümüz de her ne kadar da polis meslek yüksek …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir